tirsdag 15. november 2011

Artikkel fra: Naturalnordic

Forskning på lavkarbo til pasienter med langt fremskreden kreft.


Virkningene av en ketogen diett (strikt lavkarbo), på livskvaliteten til 16 pasienter med fremskreden kreft: En Pilotstudie.
20 august 2011
|Oversatt fra Bjørklund Nutrition av Bjørn Larsen 20 Aug 2011

Kreftpasienter viser en økt perifer etterspørsel etter fettsyrer og protein. I motsetning til, svulster som utnytter glukose som sin viktigste kilde til energiforsyningen. Dermed vil en diett forsyne en kreftpasient med tilstrekkelig fett og protein for sine behov, men å begrense karbohydrater som svulster trives på, kan være en nyttig strategi til å forbedre pasientens situasjon. En ketogen diett (KD) oppfyller disse kravene. Derfor gjennomførte en gruppe forskere ved University Hospital of Würzburg i Tyskland en pilotstudie for å undersøke muligheten for en KD og dens innvirkning på livskvaliteten til pasienter med avansert metastatisk svulster.


Melanie Schmidt, Nadja Pfetzer, Michael Schwab, Ingrid Strauss og Ulrike Kammerer
Effekter av en ketogen diett på livskvalitet hos 16 pasienter med fremskreden kreft: En pilotstudie
Nutrition & Metabolism 2011, 8 (1): 54
Bakgrunn:
Kreftpasienter viser en økt perifer etterspørsel etter fettsyrer og protein. I motsetning til, svulster som utnytter glukose som sin viktigste kilde til energiforsyningen. Dermed vil en diett forsyne en kreftpasient med tilstrekkelig fett og protein for sine behov, men å begrense karbohydrater som svulster trives på, kan være en nyttig strategi til å forbedre pasientens situasjon. En ketogen diett (KD) oppfyller disse kravene Derfor utførte vi en pilotstudie for å undersøke muligheten for en KD og dens innvirkning på livskvaliteten til pasienter med avansert metastatiske svulster.
Metoder:
Seksten pasienter med avansert metastatisk svulster og ingen konvensjonelle behandlingsalternativer deltok i studien. Pasientene ble instruert til å følge en KD (mindre enn 70 g karbohydrater pr dag) med normale dagligvarer og de var utstyrt med en tilførsel av tilsetningsstoffer i mat til å blande en protein / fett shake å forenkle 3-måneders intervensjons periode. Livskvalitet [vurdert ved EORTC QLQ-C30 (versjon 2)], serum og generell helseparametere ble bestemt ved oppstart, etter hver andre uke med oppfølging, eller etter å droppe ut. Effekten av kosttilskuddets endring på stoffskiftet ble overvåket daglig ved å måle ketonlegemer i urinen.
Resultater:
En pasient klarte ikke å tolerere kostholdet og droppet ut innen 3 dager. Blant de som tolererte dietten, døde to pasienter tidlig,en sluttet etter 2 uker av personlige grunner, en klarte ikke å holde seg til dietten etter 4 uker. En sluttet etter seks og to stoppet etter 7 og 8 uker på grunn av utviklingen av sykdommen,en måtte slutte etter 6 uker for å gjenoppta kjemoterapi og fem fullførte 3 måneder intervensjonsperiode. Disse fem og den som gjenopptok kjemoterapi etter 6 uker rapportere en bedre emosjonell fungering og mindre søvnløshet, mens flere andre parametere av livskvalitet holdt seg stabilt eller forverret, noe som reflekterer deres svært avanserte sykdom. Med unntak for midlertidig forstoppelse og tretthet, fant vi ingen alvorlige uønskede bivirkninger, spesielt ingen endringer i kolesterol eller blod lipider.
Konklusjon:
Disse pilot data tyder på at en KD er egnet for selv avanserte kreftpasienter. Det har ingen alvorlige bivirkninger og kan forbedre aspekter av livskvalitet og blodparametre hos noen pasienter med avansert metastatisk svulster.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar